NOODOPROEP!!!!!!!

  NOODOPROEP!!!!!!! Lieve Oosterparkers, Op dit moment maakt oosterparkers een hele mooie groei door met zijn jeugdafdeling waar we natuurlijk heel trots op zijn en wat we natuurlijk koesteren. Echter met deze mooie groei lopen we ook tegen een aanta

  • Woensdag 15 augustus kan er weer getraind worden door de senioren. Kantine open vanaf 19.00 uur, 20.00 uur trainen!