Buitengewone ledenvergadering 13 februari om 19.30 uur

Buitengewone ledenvergadering 13 februari om 19.30 uur

Beste (Ere) Leden, lid van verdienste  en  (ouders van leden) van de vv Oosterparkers,

Buitengewone ledenvergadering 30 januari om 19.30 uur

Op donderdag 13 februari 2020 om 19.30 uur wordt er een buitengewone ledenvergadering gehouden in de kantine van de vv Oosterparkers. Reden hiervoor is dat het hoofdbestuur voornemens is om een besluit aan de ledenvergadering voor te leggen die grote impact heeft voor de vereniging.

Dit is het besluit om de accommodatie (kantine en kleedkamers) in eigendom te nemen en over te dragen aan een op te richten stichting (stichting Beheer Clubgebouwen Sportpark Kardinge). Op deze manier worden we eigenaar van opstal in plaats van huren van de gemeente.

Gezien de ontwikkelingen binnen de gemeente Groningen op het gebied van de breedtesport en stijgende kosten die de gemeente Groningen voornemens is door te berekenen aan de clubs is koop financieel de meest duurzame oplossing voor het voortbestaan van onze vereniging. De voordelen en nadelen worden u inzichtelijk gemaakt tijdens deze buitengewone leden vergadering.

Wij nemen u mee in het proces van de eigendomsverwerving van het gebouw door de Stichting Beheer Clubgebouwen Sportpark Kardinge (in oprichting)

Onze voorzitter komt ter vergadering met een uitgebreide toelichting hierop.

Daarnaast zal in het kader van bovenstaande Arnold de Wit officieel moeten toetreden als penningmeester van de vv Oosterparkers. Hij is reeds maanden actief als penningmeester maar nog niet officieel bekrachtigd door de leden en daardoor nog niet ingeschreven als penningmeester bij de Kamer van Koophandel.

Wij hopen dat er veel leden aanwezig zijn en hun betrokkenheid hierbij tonen. Het gaat ten slotte om ons cluppie die in 2022 100 jaar bestaat!

 

Agenda

  1. opening
  2. mededelingen
  3. toekomst vv. Oosterparkers

– Uitkomsten onderzoek afgelopen 2018/2019

– Inzicht in de financiele gegevens

– Financiele consequenties  eigendom /huur

– Besluitvorming eigendom /huur

  1. voorstel en goedkeuring toetreding tot het bestuur

– Arnold de Wit als penningmeester

  1. sluiting

 

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor Oosterparkers-leden van 18 en ouder.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Met vriendelijke sportgroet

 

 

Bestuur Oosterparkers

Marion Reinders

Voorzitter

  • OOSTERPARKERS 1 – POTETOS 1 Oosterparkers blijft verliezen. Zaterdag 13-4-2019, competitiewedstrijd 18. O…