Contributie seizoen 2017-2018
TeamsContributieGeboortejaar
Mini€ 45,00 2013
Onder - 7€ 75,002011-2012
Onder- 9€ 108,002009-2010
Onder - 11€ 138,002007-2008
Onder- 13€ 138,002005-2006
Onder-15€ 154,002003-2004
Onder- 17€ 154,002001-2002
Onder- 19€ 170,001999-2000
Senioren€ 207,00vanaf 1998
35+/45+€ 52,00
Dames 30+€ 52,00
Commissieleden€ 32,00
Donateurs€ 32,00

Bedragen zijn inclusief wasgeld van de wedstrijdkleding.

 

Oosterparkers rekening NL07INGB0001171848
Oliemuldersweg 190A
9713 VL Groningen

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van februari 2015. Beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is niet mogelijk. Het seizoen loop van 1 juni t/m 31 mei. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per email te geschieden bij de secretaris voor 31 mei.

Proeftrainingen

In overleg kun je  3x keer gratis meetrainen, daarna moet je beslissen of je wel of niet lid wordt van onze vereniging.Als je je wilt aanmelden, moet je het formulier invullen en afgeven bij het secretariaat.Wanneer je je aangemeld hebt als lid, wil je natuurlijk direct meevoetballen, echter……………………Dit is niet altijd meteen mogelijk, maar we doen ons best om alle nieuwe leden in een team onder te brengen gedurende het voetbalseizoen.

Vrijwilligerswerk

Bij een voetbalvereniging als de onze, is naast het vrijwillig kader, een actieve ondersteuning van de leden, ouders/verzorgers noodzakelijk om de vereniging in stand te houden. Wij vinden dat iedereen de morele verplichting heeft om vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen.Tevens wordt er bij de jeugd vanuit gegaan dat ouders/verzorgers belangeloos meedraaien in het vervoersschema ( het rijden naar uitwedstrijden, toernooien ed.)

Versterking van het bestaande vrijwilligerskader is heel erg welkom!

Hieronder staan een aantal vrijwilligerstaken aangegeven waar u zich voor op kunt geven:

-Vervoer van en naar uit-wedstrijden/ toernooien.

-kantinedienst 1 x op een avond door de week
-kantinedienst 1 x dagdeel op zaterdag
-kantinedienst 1 x dagdeel op zondag
-kantinedienst af en toe een keer

Behalve genoemde kantinediensten zijn er nog een aantal vrijwilligerstaken waarvoor men zich aan kan melden:
-scheidsrechter (jeugd of sen.)
-grensrechter (jeugd of sen.)
-leider/trainer

-deelname aan onderhoudsploeg

Kledinglijn

Alle teams van vv Oosterparkers die aan de competitie deelnemen, spelen in gelijke kleding. De kleding is eigendom van de vereniging en wordt door de vereniging uitgereikt. Voor het wassen van de kleding wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht.

Spelerspas

Alle leden die 10 jaar of ouder zijn en deelnemen aan wedstrijden in competitieverband, dienen in het bezit te zijn van een spelerspas van de KNVB. Na inschrijving van een lid bij de vereniging wordt een lid om een pasfoto gevraagd voor de aanvraag van een spelerspas. De pas is 5 jaar geldig en is persoonsgebonden.