Naam Functie Contactgegevens:
Marion Reinders Voorzitter info@oosterparkers.nl
Willem Copinga Vice-voorzitter info@oosterparkers.nl
Wieneke Perk Wedstrijdsecretaris info@oosterparkers.nl / Tel: 050 - 314 04 07
Arnold de Wit Penningmeester penningmeester@oosterparkers.nl
Bert Copinga Bestuurslid info@oosterparkers.nl